Proberen, tekenen, ontwerpen, uitvoeren (falen) en herhalen. Dat zijn de stappen die voor de totstandkoming van het MKB Vormgeving logo regelmatig de revue passeerden. Het ontwerpen en tot stand brengen van een professioneel logo dat past bij de missie en visie van een onderneming gaat niet zonder slag of stoot. In deze artikelenreeks (Bedrijfslogo ontwerpen) proberen wij jou met praktische tips te helpen om dit proces in de toekomst effectief te laten verlopen.

Lees meer